Tiệm mỳ A Kiên

Mỳ vằn thắn, sủi cảo, mỳ vịt tiềm, lẩu vịt tiềm khá ngon. Quán mỳ nằm chung cửa hàng với quán cafe Nhân.

Menu