Ding Tea Ecopark

Cửa hàng tại Ecopark của thương hiệu trà sữa Ding Tea, thương hiệu đồ uống  với hơn 100 cửa hàng trà sữa trải dài từ Bắc vào Nam.

Tags