fbpx Tiến độ dự án Haven Park Ecopark tháng 8/2021 | Ecoparker

Tiến độ dự án Haven Park Ecopark tháng 8/2021

Chúng tôi liên tục cập nhật tiến độ của dự án Haven Park tại khu đô thị Ecopark trong tháng 8 năm 2021.

Tiến độ Haven Park tháng 8/2021

Tiến độ Haven Park Ecopark tháng 8 năm 2021

Tiến độ Haven Park tháng 7/2021

Tiến độ Haven Park Ecopark tháng 7 năm 2021

Cập nhật 25/7/2021, dự án Haven Park Residence đã làm xong móng và 2 tầng hầm, chuẩn bị để ký hợp đồng mua bán.

Tiến độ Haven Park tháng 5/2021

Tiến độ Haven Park Ecopark tháng 5 năm 2021

Tính đến 14/5/2021, dự án Haven Park Residence đang được san lấp mặt bằng và đổ móng.

Tiến độ Haven Park tháng 3/2021

Tiến độ Haven Park Ecopark tháng 3 năm 2021

Dự án Haven Park chưa ra mắt, nên hiện tại chưa có hoạt động xây dựng tại khu đất này. Tuy nhiên các bạn có thể nhìn tiến độ của các dự án bên cạnh, khi đã chính thức ra mắt, việc xây dựng dự án sẽ rất nhanh chóng.