fbpx Tiến độ dự án Sky Oasis Ecopark tháng 10/2021 | Ecoparker

Tiến độ dự án Sky Oasis Ecopark tháng 10/2021

Ecoparker liên tục cập nhật tiến độ của dự án chung cư Sky Oasis tại Ecopark, gần nhất Tháng 10/2021.

Với tiến độ thi công rất khẩn trường, những cư dân đầu tiên của Sky Oasis sẽ có thể sớm dọn vào nhà mới vào Q1/2022.

Tiến độ Sky Oasis Tháng 10/2021

Tiến độ Sky Oasis Tháng 10/2021
Tiến độ Sky Oasis Tháng 10/2021

Tháng 10/2021, tòa S3 và S-Premium của Sky Oasis đã chính thức làm lễ cất nóc. Tòa S1 và S2 đang hoàn thiện bên trong.

Tiến độ Sky Oasis Tháng 7/2021

Tiến độ Sky Oasis Tháng 7/2021
Tiến độ Sky Oasis Tháng 7/2021
Tiến độ Sky Oasis Tháng 7/2021
Tiến độ Sky Oasis Tháng 7/2021

Tiến độ Sky Oasis tháng 7/2021, tòa S1 và S2 đã cất nóc, tòa S3 và S-Premium đã xây quá tầng 30.

Tiến độ Sky Oasis Tháng 5/2021

Tiến độ Sky Oasis Tháng 5/2021

Tòa S1 và S2 của chung cư Sky Oasis đã xây đến tầng 29. Tòa S3 và S-Premium đã đến tầng 21.

Tiến độ Sky Oasis Tháng 2/2021

Tiến độ Sky Oasis tòa S3 và S-Premium T2/2021
Tiến độ Sky Oasis tòa S3 và S-Premium T2/2021

Tòa S1 và S2 của chung cư Sky Oasis đã xây đến tầng 15. Tòa S3 và S-Premium đã đến tầng 3.

Shophouse nhà phố Vịnh Đảo dưới chân tòa S1-S2 đang ép cọc móng

Tiến độ Sky Oasis Tháng 1/2021

Tiến độ Sky Oasis tòa S1 và S2 T1/2021

Tòa S1 và S2 của chung cư Sky Oasis đã xây đến tầng 8.

Tiến độ Sky Oasis T12/2020

Tiến độ Sky Oasis T12/2020

Tòa S1 và S2 của chung cư Sky Oasis đã xây đến tầng 6.

Tiến độ Sky Oasis T10/2020

Tiến độ Sky Oasis T10/2020
Tiến độ Sky Oasis T10/2020

Tòa S1 và S2 của chung cư Sky Oasis đã xây đến tầng 4. Tòa S3 và S-Premium làm xong móng

Tiến độ Sky Oasis T7/2020

Tiến độ Sky Oasis T7/2020
Tiến độ Sky Oasis T7/2020

Tòa S1 và S2 của chung cư Sky Oasis đã làm xong móng. Tòa S3 đang san lấp mặt bằng.