CLB Ngoại Khóa ở Ecopark

Sân bóng rổ trường ĐH BUV
05 Grand Marina, Thủy Nguyên
CS1: 239 Parkriver (tầng 2), CS2: 183 Marina, Thủy Nguyên
MRA-29 Dãy A Đường Thủy Nguyên
RD2 - tòa D1 khu Rừng Cọ
SVĐ Arena Thuỷ Nguyên (cạnh trường Edison)
SVĐ trường ĐTĐ Greenfield, SVĐ Arean Thuỷ Nguyên
Cơ sở 1 : C76 Phố Trúc (Đối diện dãy D), Cơ sở 2: 109 Thủy Nguyên B
Cơ sở 1 - C88 Phố Trúc, Cơ sở 2 - 75A Dãy B Thủy Nguyên
CS1: D111 phố trúc, CS2: B116 thủy nguyên
Tầng 1, C02 Rừng Cọ
Nhà sàn số 5, Công viên Mùa Hạ