CLB ngoại khóa Hội Họa tại Ecopark

Cơ sở 1 : C76 Phố Trúc (Đối diện dãy D), Cơ sở 2: 109 Thủy Nguyên B
CS1: D111 phố trúc, CS2: B116 thủy nguyên
CS1: 239 Parkriver (tầng 2), CS2: 183 Marina, Thủy Nguyên