CLB ngoại khóa Lập trình tại Ecopark

Cơ sở 1 : C76 Phố Trúc (Đối diện dãy D), Cơ sở 2: 109 Thủy Nguyên B