Learning Space

Trường dạy tiếng Anh The Learning Space được thành lập vào tháng 5 năm 2016 với mục đích dạy tiếng Anh cho học sinh với sự khác biệt. Sau khi giảng dạy ở một số trường học khác, chị Kelly Broderick và anh Cameron Craig - người thành lập trường, nhận thấy rằng học sinh không thể học tốt nếu các bạn ấy không thích học. Anh chị cảm thấy cần phải có một trường dạy tiếng Anh thông qua các chủ đề thú vị và hướng tới việc tạo sự hào hứng trong học tập để giúp học sinh không chỉ sử dụng tốt tiếng Anh mà các con còn cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Khu vực