SUNKIDS GOLD

Hệ thống anh ngữ trẻ em tốt nhất Việt Nam:

  • Giáo trình chuyên biệt cho học sinh tiểu học
  • Bảng tương tác thông minh kết hợp Flashcard
  • Giáo viên Việt Và Nước Ngoài chất lượng,nhiệt tình,kinh nghiệm.
  • Workbook thiết kế khoa học, có phần mềm hướng dẫn phụ huynh cho con học tại nhà
  • Học sinh được học nghe chuẩn từ trên lớp và ở nhà với phần nghe tích hợp đồng nhất!
  • Chương trình bám sát nội dung Tiếng Anh của Bộ giáo dục và chương trình Quốc Tế chuẩn Cambridge!
  • Môi trường học tập và trải nghiệm sáng tạo, đa dạng như kỹ năng, giao tiếp ......
Khu vực