CLB ngoại khóa Yoga tại Ecopark

Nhà sàn số 5, Công viên Mùa Hạ