Danh sách tiệm giặt là / vệ sinh nhà cửa tại Ecopark

Giặt là
Tên Điện Thoại Địa chỉ Thông tin
Giặt là GreenTech 0906209969 Cơ sở 1 tháp B1 - Rừng Cọ
Giặt là GreenTech 0904501692 Mặt sau tòa C westbay
Giặt là Thỏ Trắng 0978.99.66.33 D111 Phố Trúc
Giặt là HOMECLEAN 0866.518.691 / 0967.608.099 140 DÃY C, THUỶ NGUYÊN
Giặt là HẢI LINH GREEN 0913086336 WestBay - D1817
Giúp việc
Tên Điện Thoại Địa chỉ Thông tin
Nhà sạch Bảo An 035 8753246 Tháp D3 - Rừng Cọ
Giúp Việc Xanh 0384498550 D110 Phố Trúc
Giúp việc Xanh 0989132487 Nhà phố THA162, Thảo Nguyên
Home Clean 0866.518.691 / 0967.608.099 140 dãy C, THUỶ NGUYÊN
Nhà sạch EcoGreen 0984921988 89A Thảo Nguyên