Homestay Biệt thự ở Ecopark

Danh sách các homestay biệt thự/nhà phố tại Ecopark giá tốt rõ ràng, view đẹp, hình ảnh rõ ràng, đầy đủ tiện nghi.

Penhouse / P3604 Lake2
Ngày thường: 5tr/đêm , Thứ 6, CN: 7tr/đêm , Thứ 7: 9tr/đêm
Người lớn tối đa: 12
Penhouse / Rừng Cọ
Giá 4,5tr/đêm ngày thường , T7 và ngày lễ 6,5tr/đêm
Người lớn tối đa: 12
Biệt thự đơn lập / Park river 10: Tầng 3 – căn studio 302
Giá phòng: 1.200.000đ/ đêm , Giá cuối tuần (Thứ 7): 1.300.000đ/đêm. , Các ngày nghỉ lễ, Tết: 1.700.000đ/ đêm
Người lớn tối đa: 2
Biệt thự đơn lập / Park river 10: Tầng 3 – căn studio 301
Giá phòng: 1.200.000đ/ đêm ngày thường , Giá cuối tuần (Thứ 7): 1.300.000đ/đêm , Các ngày nghỉ lễ, Tết: 1.700.000đ/ đêm
Người lớn tối đa: 2
Biệt thự đơn lập / Park river 10: Tầng 4 căn Rooftop
Giá phòng: 2.400.000đ/ đêm ngày thường , Giá cuối tuần (Thứ 7): 3.000.000đ/đêm , Các ngày nghỉ lễ, Tết: 3.300.000đ/ đêm
Người lớn tối đa: 4
Nhà Phố / Park river 09
Giá phòng: 7.600.000đ/ đêm , Giá cuối tuần (Thứ 7): 8.800.000đ/đêm , Các ngày nghỉ lễ, Tết: 9.900.000đ/ đêm
Người lớn tối đa: 6
Nhà Phố / Park river 205
Giá phòng: 4.700.000đ/ đêm ngày thường , Giá cuối tuần (Thứ 7): 5.500.000đ/đêm , Các ngày nghỉ lễ, Tết: 6.600.000đ/ đêm
Người lớn tối đa: 6
Biệt thự song lập / Park river 160
Giá phòng: 5.200.000đ/ đêm ngày thường , Giá cuối tuần (Thứ 7): 6.600.000đ/đêm , Các ngày nghỉ lễ, Tết: 7.600.000đ/ đêm
Người lớn tối đa: 6
Biệt thự đơn lập / Mimosa 153
Giá phòng: 9.500.000 đ/đêm , Giá phòng: 11.000.000 đ/đêm cuối tuần , Các ngày Lễ tết: 12.000.000 đ/đêm
Người lớn tối đa: 8
Biệt thự đơn lập / Mimosa 055A
Giá phòng : 6.650.000 triệu/đêm ngày thường , Giá cuối tuần (Thứ 7): 7.700.000 triệu/đêm , Các ngày Lễ tết: 8.800.000 triệu/đêm
Người lớn tối đa: 8
Biệt thự đơn lập / Park river 68+69
Giá phòng: 10.400.000đ/ đêm , Giá cuối tuần (Thứ 7): 12.000.000đ/đêm , Các ngày nghỉ lễ, Tết: 14.500.000đ/ đêm
Người lớn tối đa: 8
Biệt thự đơn lập / Park river 10
Giá phòng: 4.600.000đ/ đêm ngày thường , Giá cuối tuần (Thứ 7): 5.500.000đ/đêm , Các ngày nghỉ lễ, Tết: 6.600.000đ/ đêm
Người lớn tối đa: 8