Tìm kiếm homestay ở Ecopark

Tìm thấy 5 homestay ở Ecopark

Căn hộ 1 phòng ngủ / Phòng 3111 tầng 31 tòa S2 khu Sky Oasis
Ngày thường từ 500k, Cuối tuần từ 1tr.
Căn hộ 1 phòng ngủ / Phòng 1702 tầng 17 tòa S2 khu Sky Oasis
Ngày thường từ 500k, Cuối tuần từ 800k.
Căn hộ 1 phòng ngủ / Phòng 3110 tầng 31 tòa S3 khu Sky Oasis
Ngày thường từ 500k, Cuối tuần từ 800k.
Căn hộ 2 phòng ngủ / Phòng 2612 tòa S3 khu Sky Oasis
Ngày thường từ 900k, Cuối tuần từ 1,3tr.
Căn hộ 3 phòng ngủ / Phòng 2705A tầng 27 tòa S3 khu Sky Oasis
Ngày thường từ 1,5k, Cuối tuần từ 2tr.