Tìm kiếm homestay ở Ecopark

Tìm thấy 20 homestay ở Aquabay

Penthouse Duplex / P3604 Lake2
Ngày thường: 5tr/đêm , Thứ 6, CN: 7tr/đêm , Thứ 7: 9tr/đêm
Căn hộ 1 phòng ngủ / 1111 Lake 2, Aquabay
Giá từ t2 đến t6 và cn: 1 tr Phụ thu t7: 300 k
Căn hộ 1 phòng ngủ / 1011 Lake 2, Aquabay
Giá từ t2 đến t6 và cn: 1 tr Phụ thu t7: 300 k
Căn hộ 1 phòng ngủ / 1511 Lake 2, Aquabay
Giá từ t2 đến t6 và cn: 1 tr Phụ thu t7: 300 k
Căn hộ 1 phòng ngủ / P. 12B02 - Sky 1 Aquabay
600k - 850k
Căn hộ 2 phòng ngủ / Aquabay Sky1
1tr/đêm cuối tuần - 800k/đêm ngày thường
Căn hộ 1 phòng ngủ / Tầng 29, Aquabay Sky 1
600k - 900k
Khách sạn / Lake 1
Ngày thường: 1,090k/đêm , Cuối tuần: 1,650k/đêm