Tìm kiếm homestay ở Ecopark

Tìm thấy 13 homestay ở Aquabay

Penthouse Duplex / P3604 Lake2
Ngày thường: 5tr/đêm , Thứ 6, CN: 7tr/đêm , Thứ 7: 9tr/đêm
Căn hộ 1 phòng ngủ / 1111 Lake 2, Aquabay
Giá từ t2 đến t6 và cn: 1 tr Phụ thu t7: 300 k
Căn hộ 1 phòng ngủ / 1011 Lake 2, Aquabay
Giá từ t2 đến t6 và cn: 1 tr Phụ thu t7: 300 k
Căn hộ 1 phòng ngủ / 1511 Lake 2, Aquabay
Giá từ t2 đến t6 và cn: 1 tr Phụ thu t7: 300 k
Khách sạn / Lake 1
Ngày thường: 1,090k/đêm , Cuối tuần: 1,650k/đêm
Khách sạn / Lake 1
Ngày thường: 990k/đêm , Cuối tuần: 1,450k/đêm
Căn hộ 2 phòng ngủ / 1010 Sky 3
900k/đ ngày thường , 1,3tr/đ cuối tuần
Căn hộ 2 phòng ngủ / 1112A Lake 2, Aquabay
Giá từ t2 đến t6 và cn: 1,4 tr phụ thu t7: 300 k