fbpx Tiến độ dự án Sol Forest Ecopark T2/2021 | Ecoparker

Tiến độ dự án Sol Forest Ecopark T2/2021

Ecoparker xin liên tục cập nhật tiến độ của dự án Solforest Ecopark cho tới T12/2020.

Tiến độ Sol forest T2/2020

tiến độ của dự án Solforest Ecopark T2/2021
tiến độ của dự án Solforest Ecopark T2/2021

Dự án Solforest sân vườn trên không đang thi công tầng hầm và khối đế tầng 1.

Hình ảnh tiến độ Solforest Ecopark 14/12/2020

Dự án Solforest đang tiến hành san ủi mặt bằng để chuẩn bị làm móng tòa nhà.

tiến độ của dự án Solforest Ecopark T12/2020
tiến độ của dự án Solforest Ecopark T12/2020
tiến độ của dự án Solforest Ecopark T12/2020