fbpx Ngày xuân Tết Covid ở Ecopark | Ecoparker

Ngày xuân Tết Covid ở Ecopark

Kỷ niệm ngày 66 Tết Covid năm 2020, sương mù dày đặc ở Ecopark. Ngoài kia nỗi lo dịch Covid-19 vẫn còn, nhưng cây và hoa ở Ecopark dường như chẳng mảy may quan tâm. Chồi non vẫn mọc, hoa vẫn khoe sắc, trong sương mù tuyệt đẹp.

Ngày Tết Covid 2020 ở Ecopark
Ngày Tết Covid 2020 ở Ecopark
Ngày Tết Covid 2020 ở Ecopark
Ngày Tết Covid 2020 ở Ecopark
Ngày Tết Covid 2020 ở Ecopark
Ngày Tết Covid 2020 ở Ecopark
Ngày Tết Covid 2020 ở Ecopark
Ngày Tết Covid 2020 ở Ecopark
Ngày Tết Covid 2020 ở Ecopark

Bài viết liên quan