Thông tin về "sushi" tại Ecopark

  • 01/19/2020 - 22:22
    Nhà hàng AB Sushi nằm ở Tầng 2 số 1 Thuỷ Nguyên, trên cafe Điện Báo, được đánh giá là nhà hàng chuẩn vị Nhật tại Ecopark.