Nguyễn Sơn Bakery

Chuỗi thương hiệu bánh ngọt Nguyễn Sơn Bakery đã có mặt tại 019 Thuỷ Nguyên Ecopark