Cake Arts

Cake Arts - Chuyên bánh sinh nhật, trà sữa & đồ ăn nhanh Ecopark.

Địa chỉ: 59 Thủy Nguyên, Ecopark giai đoạn 2.

Hotline: 0983532836.