Danh sách 20+ trường mầm non ở Ecopark với học phí, ưu đãi, tiếng Anh

Danh sách các trường mầm non ở Ecopark giai đoạn 1 và giai đoạn 2, thông tin học phí, ưu đãi, tiền ăn, chương trình học, học tiếng Anh và liên hệ.

Học phí khoảng 7tr trở lên

Lô 1b-91 (Đối diện Công viên Mùa Xuân)
HighScope
65.000/ngày
 • 10.000.000
D118 – Phố Trúc
Montessori
65.000/ngày
 • Lớp Quốc tế: 7.500.000
69 Thuỷ Nguyên
Montessori
65.000/ngày
 • Hệ Quốc tế: 8.000.000
 • Hệ song ngữ: 3.000.000 (ưu đãi)

Học phí khoảng 5tr

Số 51 Thủy Nguyên
Montessori
60.000/ngày
 • 9-18 Tháng: 6.000.000
 • Lớp song ngữ (18 tháng - 6 tuổi): 5.000.000
 • Lớp quốc tế (18 tháng - 6 tuổi): ~ 7.000.000
Số 68 Dãy A Thủy Nguyên
Montessori
60.000/ngày
 • 5.000.000 (giảm 30% học phí cho hs nhập học 2019-2020)
Số 136 Thủy Nguyên
Montessori Academy
55.000/ngày
 • Hệ tiêu chuẩn: 3.900.000
 • Hệ tiêu chuẩn hội nhập: 4.500.000
 • Hệ quốc tế hội nhập: 6.800.000
 • Hệ công dân toàn cầu: 8.900.000
Số 165 Mimosa - Thảo Nguyên
Montessori
60.000/ngày
 • 5.800.000đ - 6.800.000đ
CS1: Tầng 1, Tòa A2, Rừng Cọ, CS2: Tầng 1, Tòa Sky 1
Bộ giáo dục
55.000/ngày
 • 12 - 36 tháng: 4.500.000
 • Trên 36 tháng: 4.200.000
Tầng 1 Tòa D Westbay
Creative Curriculum
55.000/ngày
 • 6.800.000 ( giảm 40% trong 6 tháng đầu)

Học phí khoảng 3tr

Tầng 1, C2 Rừng Cọ
Bộ Giáo dục
50.000/ngày
 • 3.500.000
D124 Phố Trúc và B60 Phố Trúc
Bộ Giáo dục
 • 3.300.000 (bao gồm học phí và tiền ăn)
CS1: B45 Phố Trúc, CS2: 172 Thủy Nguyên
Bộ giáo dục
40.000/ngày
 • Nhà Trẻ: 2.300.000
 • Mẫu giáo: 2.200.000
Lô 180-181 Marina
Bộ giáo dục
40.000/ngày
 • Trẻ 2-6 tuổi: 2.900.000/tháng
 • Trẻ 1-2 tuổi: 3.100.000
D102 Phố Trúc
Bộ Giáo dục
Tầng 1 tòa B Westbay
Bộ giáo dục
40.000/ngày
 • Mẫu giáo: 3.500.000
 • Nhà trẻ: 3.000.000
166 Marina
Bộ giáo dục
38.000/ngày
 • Nhà trẻ: 1.800.000
 • Mẫu giáo: 1.900.000
Phố Marina
Regio Emillia
55.000/ngày
 • 16 tháng - 6 tuổi: 3.000.000
 • 6 tháng - 15 tháng: 3.500.000
C183- Marina
Bộ giáo dục
40.000/ngày
 • 2.500.000