Montessori MINIS

MINIS (Montessori in Nature International School) là một trường mầm non dạy học theo phương pháp Montessori với ý tưởng chính là trường học kết nối với thiên nhiên, nơi những em bé của MINIS sẽ nhận được môi trường giáo dục tốt nhất cả ở trong nhà lẫn ngoài trời!
MINIS chính là:

  • Một sự Chuẩn bị cho Cuộc sống,
  • Một nền Giáo dục vì Hòa bình,
  • Một Cộng đồng gắn kết dành cho các em nhỏ.
  • Một Sự kết nối vô giá giữa trẻ em và thiên nhiên.


Chuẩn bị cho cuộc sống:

"Mỗi đứa trẻ là một nhà thám hiểm. Bé như là một thực thể vô định đang trong công cuộc tìm kiếm hình dạng phù hợp cho chính mình "- Tiến sĩ Maria Montessori
---> MINIS chuẩn bị cho trẻ phát triển. Tại Minis, chúng tôi xây dựng các hoạt động có định hướng, lớp học trộn tuổi, các giáo viên như người dẫn dắt, hướng dẫn bé mô hình vai trò ngang hàng trong công việc, và một chương trình Montessori đặc biệt chuẩn bị cho các con đầy đủ hành trang để tham gia vào một thế giới luôn thay đổi.

Giáo dục vì Hòa bình:

"Những trải nghiệm trong lớp học đã cho chúng ta thấy rõ rằng hòa bình là hoàn toàn có thể, như Gandhi và Montessori đã hình dung nó, nếu chúng ta bắt đầu với trẻ nhỏ." - Jane Wechsler
-> Với quan niệm lớp học là nơi yên bình. Ở MINIS các con được thể hiện ý thức bẩm sinh của mình về công lý, bình đẳng và thiện chí trong cộng đồng lớp học. Những kinh nghiệm thường xuyên về giải quyết xung đột hòa bình, tự do trong phạm vi giới hạn và trách nhiệm xã hội đã tạo ra một hệ thống giá trị mà những em bé của chúng ta sẽ áp dụng vào thế giới tương lai để đóng góp vào một xã hội hòa bình hơn.

Một Cộng đồng gắn kết dành cho Trẻ nhỏ:

"Trẻ em là những con người đáng được tôn trọng, và đề cao bởi sự thuần khiết và những khả năng lớn tiềm ẩn của các con trong tương lai của nhân loại.”
- Tiến sĩ Maria Montessori
---> Lớp Montessori là một cộng đồng yêu thương trong đó tất cả các thành viên tích cực hỗ trợ lẫn nhau đồng thời tự định hướng sự phát triển và sở thích của chính mình. MINIS là cộng đồng học sinh, giáo viên, nhà quản lý, ban giám hiệu và phụ huynh luôn tập trung vào việc đem lại lợi ích tối đa cho con trẻ.

Sự kết nối vô giá giữa trẻ em và thiên nhiên:

"Khi trẻ được kết nối với thiên nhiên, chúng sẽ bộc lộ sức mạnh tiểm ẩn của chính mình. " - Maria Montessori.
--- MINIS tin rằng nhận thức và tôn trọng thế giới nơi chúng ta đang sống là cấp thiết nhất cho tương lai nhằm xây dựng một môi trường lành mạnh trong đó trẻ em có điều kiện phát triển tốt nhất. Chúng tôi tin rằng giúp trẻ kết nối với thiên nhiên, với vẻ đẹp cũng như tính phức tạp và mỏng manh của nó, đóng góp rất lớn cho sự phát triển sáng tạo, trí tuệ và cảm xúc cũng như sự hiểu biết của trẻ về tính hệ thống trong tự nhiên và tạo nên nền tảng cho sự sống trên trái đất.