Vinakids

Chúng tôi, dù dưới góc độ là những người làm giáo dục ngoài xa hội, hay dưới góc độ là những người cha, người mẹ trong gia đình... đều mong muốn mọi đứa trẻ Việt Nam đều đượcphát triển toàn diện về thể chất lần tinh thần, về trí tuệ lẫn văn hóa.