CLB Yoga Khánh Linh

Hiện có 5 lớp - 5h,6h, 19h15 thứ 246 - 8h, 20h30 thứ 357

** Học phí : Theo tháng là 550k ( khoảng 40k 1 buổi vì 1 tháng có 13-14 buổi), được tập bù sang 4 lớp còn lại nếu nghỉ do bận

- Hoặc đóng theo gói 10 buổi ( 500k).

** Học tại 183 Marina (đối diện toà C Westbay ), và 95A Marina( Đối diện toà B Westbay), Ecopark

** SĐT: 090.225.9986