Tồng hợp giá chung cư Ecopark mua bán / cho thuê 2020

Tổng hợp giá căn hộ Ecopark (T7/2020)

Chung cư Sky Oasis Ecopark (sắp ra mắt)

Dự án chung cư Sky Oasis Ecopark đang mở bán và sẽ bàn giao Q1/2022. Tiểu khu Sky Oasis nằm trong khu The Island Bay cùng với shophouse và nhà phố tại phố đi bộ Hàn Quốc. Các bạn có thể tham khảo thông tin dự án Sky Oasis Ecopark tại đây >>

Giá bán
 • Hướng sông Hồng: 950tr - 1.05 tỷ
 • Hướng biệt thự đảo: 1.1 tỷ - 1.2 tỷ
Giá bán
 • Hướng sông Hồng: 1.1 đến 1.3 tỷ
Giá bán
 • Hướng biệt thự đảo: 2.3 tỷ - 2.5 tỷ
 • Hướng sông Hồng: 2 tỷ - 2.2 tỷ
Giá bán
 • Hướng sông Hồng: 2.3 đến 2.5 tỷ
Giá bán
 • Hướng biệt thự đảo: 2.9 tỷ - 3.1 tỷ
 • Hướng sông Hồng: 2.4 tỷ - 2.6 tỷ
Giá bán
 • Hướng biệt thự đảo: 3.3 tỷ - 3.5 tỷ

Chung cư Aqua bay Ecopark

Chung cư Aqua bay Ecopark đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ 2019. Khu Aquabay Ecopark gồm có 7 toà: Sky (1, 2, 3), Lake (1, 2) và Park (1, 2).

Giá thuê
 • 4,5 - 5 tr/th. (Nội thất cơ bản gắn tường và thiết bị vệ sinh, bếp).
 • 5,5 - 6tr/th Full đồ
Giá bán
 • Giá từ 1050 triệu.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5 - 5,5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 6,5 - 7,5 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 1,250 tỷ View mặt trong
 • Giá từ 1,50 tỷ View mặt hồ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 6,5 - 8 tr/tháng
 • Đủ đồ: 8 - 10 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 1,7 tỷ Mặt trong
 • Giá từ 2 tỷ Mặt ngoài
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 8 - 9 tr/th
 • Đủ đồ: 13 - 14 tr/th
Giá bán
 • Giá từ 2,6 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 8 - 9 tr/tháng
 • Đủ đồ: 13 - 14 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 3,1 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 13 - 16 tr/tháng
 • Đủ đồ; 20 - 25 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 4,1 tỷ.

Chung cư Westbay Ecopark

Chung cư Westbay Ecopark đã có cư dân sinh sống và dịch vụ đầy đủ. Khu Aquabay Ecopark gồm có 4 toà: A, B, C, D.

Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 4.5tr/tháng
 • Đủ đồ: 5.5-6tr/tháng
Giá bán
 • Từ 900tr đến 1.0 tỷ View mặt ngoài
 • Từ 1,0 tỷ đến 1,2 tỷ View hồ/nội khu
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 4.5-5tr/tháng
 • Đủ đồ: 6-6.5tr/tháng
Giá bán
 • Từ 990tr đến 1.1 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5tr/tháng
 • Đủ đồ: 6.5tr/tháng
Giá bán
 • Từ 1.1 tỷ đến 1.4 tỷ.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5.5tr/tháng
 • Đủ đồ: 6.5-7tr/tháng
Giá bán
 • Từ 1.35 tỷ đến 1.6 tỷ.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5.5-6tr/tháng
 • Đủ đồ: 7-8tr/tháng
Giá bán
 • Từ 1.4 tỷ đến 1.7 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 7tr/tháng
 • Đủ đồ: 10-12tr/tháng
Giá bán
 • Từ 2 tỷ đến 2.4 tỷ

Chung cư Rừng Cọ Ecopark

Chung cư Rừng Cọ Ecopark là khu chung cư đầu tiên ở Ecopark, cư dân đã sinh sống và dịch vụ đầy đủ. Chung cư Rừng Cọ có 13 toà: A (1, 2, 3), B (1, 2), C(1, 2, 3), D (1, 2, 3) và E (1, 2).

Giá thuê
 • Không đồ: 6 - 6.5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 7 - 10 tr/tháng
Giá bán
 • Căn mặt trước: không đồ 1.6 tỷ, đủ đồ 1.7 tỷ
 • Căn mặt sau: không đồ 1.5 tỷ, đủ đồ 1.6 tỷ
Giá thuê
 • Không đồ: 6 - 7.5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 8 - 10 tr/tháng
Giá bán
 • Căn mặt trước: không đồ 1.9 tỷ, đủ đò 2 tỷ
 • Căn mặt sau: không đồ 1.7 tỷ, đủ đồ 1.8 tỷ
Giá thuê
 • Không đồ: 7 - 8.5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 9 - 12 tr/tháng
Giá bán
 • Căn mặt trước: từ 2.15 tỷ
 • Căn mặt sau: từ 1.95 tỷ
Giá thuê
 • Không đồ: 9-10tr/tháng
 • Đủ đồ: 11-12tr/tháng
Giá bán
 • > 3.7 tỷ

Tôi cần tư vấn về căn hộ ở Ecopark

Gọi hotline 098.513.9598

hoặc nhắn qua Facebook