Tồng hợp giá chung cư Ecopark mua bán / cho thuê 2020

Tổng hợp giá căn hộ Ecopark

Chung cư The Island Bay Ecopark (sắp ra mắt)

Dự án chung cư The Island Bay Ecopark sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới 2020. Tiểu khu đầu tiên của khu The Island Bay được đặt tên là Sky Oasis, cùng với shophouse và nhà phố tại phố đi bộ Hàn Quốc. Các bạn có thể tham khảo thông tin mở bán The Island Bay Ecopark tại đây >>

Giá bán
 • Dự kiến: 860tr - 1,1 tỷ
Giá bán
 • Dự kiến: 1.1 đến 1.2 tỷ
Giá bán
 • Dự kiến: 1.7 tỷ - 2.6 tỷ
Giá bán
 • Dự kiến: 1.7 tỷ - 2.6 tỷ
Giá bán
 • Dự kiến: 2.5 tỷ - 3.4 tỷ
Giá bán
 • Dự kiến: 2.5 tỷ - 3.4 tỷ

Chung cư Aqua bay Ecopark

Giá thuê
 • 4 - 4,5 tr/th. (Nội thất cơ bản gắn tường và thiết bị vệ sinh, bếp).
Giá bán
 • Giá từ 960 triệu.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5 - 5,5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 6,5 - 7,5 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 1,250 tỷ.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 6,5 - 8 tr/tháng
 • Đủ đồ: 8 - 10 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 1,550 tỷ.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 8 - 9 tr/th
 • Đủ đồ: 13 - 14 tr/th
Giá bán
 • Giá từ 2,1 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 8 - 9 tr/tháng
 • Đủ đồ: 13 - 14 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 2,1 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 13 - 15 tr/tháng
 • Đủ đồ; 20 - 25 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 4,1 tỷ.

Chung cư Westbay Ecopark

Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 4.5tr/tháng
 • Đủ đồ: 5.5-6tr/tháng
Giá bán
 • Từ 930tr đến 1.0 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 4tr/tháng
 • Đủ đồ: 6-6.5tr/tháng
Giá bán
 • Từ 990tr đến 1.1 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5tr/tháng
 • Đủ đồ: 6.5tr/tháng
Giá bán
 • Từ 1.1 tỷ đến 1.4 tỷ.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5.5tr/tháng
 • Đủ đồ: 6.5-7tr/tháng
Giá bán
 • Từ 1.5 tỷ đến 1.6 tỷ.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5.5-6tr/tháng
 • Đủ đồ: 7-8tr/tháng
Giá bán
 • Từ 1.4 tỷ đến 1.7 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 7tr/tháng
 • Đủ đồ: 10-12tr/tháng
Giá bán
 • Từ 2 tỷ đến 2.4 tỷ

Chung cư Rừng Cọ Ecopark

Giá thuê
 • Không đồ: 6 - 6.5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 7 - 10 tr/tháng
Giá bán
 • Căn mặt trước: không đồ 1.6 tỷ, đủ đồ 1.7 tỷ
 • Căn mặt sau: không đồ 1.5 tỷ, đủ đồ 1.6 tỷ
Giá thuê
 • Không đồ: 6 - 7.5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 8 - 10 tr/tháng
Giá bán
 • Căn mặt trước: không đồ 1.9 tỷ, đủ đò 2 tỷ
 • Căn mặt sau: không đồ 1.7 tỷ, đủ đồ 1.8 tỷ
Giá thuê
 • Không đồ: 7 - 8.5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 9 - 12 tr/tháng
Giá bán
 • Căn mặt trước: không đồ 2.3 tỷ, đủ đồ 2.4 tỷ
 • Căn mặt sau: không đồ 1.85 tỷ, đủ đồ 2 tỷ
Giá thuê
 • Không đồ: 9-10tr/tháng
 • Đủ đồ: 11-12tr/tháng
Giá bán
 • > 3.7 tỷ

Tôi cần tư vấn về căn hộ ở Ecopark

Gọi hotline 098.513.9598

hoặc nhắn qua Facebook