Tồng hợp giá chung cư Ecopark mua bán / cho thuê 2020

Tồng hợp giá cho thuê / mua bán căn hộ chung cư Ecopark

Tất cả thông tin chi tiết về giá cho thuê, giá mua bán căn hộ chung cư Ecopark ở khu Rừng Cọ, khu Westbay và khu Aqua bay (cập nhật tháng 2/2020).

Chung cư Aqua bay

Giá thuê
 • 4 - 4,5 tr/th. (Nội thất cơ bản gắn tường và thiết bị vệ sinh, bếp).
Giá bán
 • Giá từ 960 triệu.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5 - 5,5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 6,5 - 7,5 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 1,250 tỷ.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 6,5 - 8 tr/tháng
 • Đủ đồ: 8 - 10 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 1,550 tỷ.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 8 - 9 tr/th
 • Đủ đồ: 13 - 14 tr/th
Giá bán
 • Giá từ 2,1 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 8 - 9 tr/tháng
 • Đủ đồ: 13 - 14 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 2,1 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 13 - 15 tr/tháng
 • Đủ đồ; 20 - 25 tr/tháng
Giá bán
 • Giá từ 4,1 tỷ.

Chung cư Westbay

Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 4.5tr/tháng
 • Đủ đồ: 5.5-6tr/tháng
Giá bán
 • Từ 930tr đến 1.0 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 4tr/tháng
 • Đủ đồ: 6-6.5tr/tháng
Giá bán
 • Từ 990tr đến 1.1 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5tr/tháng
 • Đủ đồ: 6.5tr/tháng
Giá bán
 • Từ 1.1 tỷ đến 1.4 tỷ.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5.5tr/tháng
 • Đủ đồ: 6.5-7tr/tháng
Giá bán
 • Từ 1.5 tỷ đến 1.6 tỷ.
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 5.5-6tr/tháng
 • Đủ đồ: 7-8tr/tháng
Giá bán
 • Từ 1.4 tỷ đến 1.7 tỷ
Giá thuê
 • Nội thất cơ bản: 7tr/tháng
 • Đủ đồ: 10-12tr/tháng
Giá bán
 • Từ 2 tỷ đến 2.4 tỷ

Chung cư Rừng Cọ

Giá thuê
 • Không đồ: 6 - 6.5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 7 - 10 tr/tháng
Giá bán
 • Căn mặt trước: không đồ 1.6 tỷ, đủ đồ 1.7 tỷ
 • Căn mặt sau: không đồ 1.5 tỷ, đủ đồ 1.6 tỷ
Giá thuê
 • Không đồ: 6 - 7.5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 8 - 10 tr/tháng
Giá bán
 • Căn mặt trước: không đồ 1.9 tỷ, đủ đò 2 tỷ
 • Căn mặt sau: không đồ 1.7 tỷ, đủ đồ 1.8 tỷ
Giá thuê
 • Không đồ: 7 - 8.5 tr/tháng
 • Đủ đồ: 9 - 12 tr/tháng
Giá bán
 • Căn mặt trước: không đồ 2.3 tỷ, đủ đồ 2.4 tỷ
 • Căn mặt sau: không đồ 1.85 tỷ, đủ đồ 2 tỷ
Giá thuê
 • Không đồ: 9-10tr/tháng
 • Đủ đồ: 11-12tr/tháng
Giá bán
 • > 3.7 tỷ

Tôi cần tư vấn về căn hộ ở Ecopark

Gọi hotline 098.513.9598

hoặc nhắn qua Facebook