Thông tin về "cơm suất" tại Ecopark

  • 12/12/2019 - 20:51
    Phở Gà Phương ra đời với mục đích đưa đến Cư Dân 1 không gian, 1 hương vị thật chuẩn của Hà Nội ngay tại Ecopark.
  • 05/17/2019 - 17:16

    Hàng chục lựa chọn các món cơm ăn cùng rau thịt trứng cá,… tất cả cháy xèo xèo trong 1 chiếc chảo nóng bỏng tay