Thông tin về "phở gà" tại Ecopark

  • 09/13/2020 - 23:10
    Tiệm Phở Gà An rất ngon ở 43 Thuỷ Nguyên Ecopark, gà ta mềm, giòn, ăn thơm và ngon. Nước dùng trong, thanh và không có vị mì chính.
  • 09/13/2020 - 23:02

    Tại số nhà 096 marina khu đô thị ecopark có phục vụ tất cả các món ăn liên quan đến gà

  • 12/12/2019 - 20:51
    Phở Gà Phương ra đời với mục đích đưa đến Cư Dân 1 không gian, 1 hương vị thật chuẩn của Hà Nội ngay tại Ecopark.