Thông tin về "siêu nhà phố" tại Ecopark

  • 08/13/2020 - 14:32

    Siêu nhà phố đầu hồi Marina, chỉ có 8 căn, nằm đối diện dãy A nhà phố Thuỷ Nguyên, trên đường chính chính của khu. Diện tích đất 273-377m2, diện tích xây dựng 143.6m2, 4 tầng. Giá từ 15 tỷ.

  • 08/13/2020 - 14:18

    Siêu nhà phố thương mại Marina, nằm đối diện dãy A nhà phố Thuỷ Nguyên, trên đường chính chính của khu. Diện tích đất 180m2, diện tích xây dựng 134.2m2, 4 tầng. Giá từ 12 tỷ.