Tìm thấy 6 quán đồ uống ở Phố Trúc

B64 Phố Trúc, Lake 1 Aquabay
Ngã 3 Rừng Cọ và Phố Trúc
Phố Trúc
A1 Phố Trúc
A18 Phố Trúc
A28 Phố Trúc